புதன், நவம்பர் 04, 2009

வணக்கம் நண்பர்களே ,

நேற்றைய நமது சந்தைகள் எதிர் பார்த்து போல துவக்கம் சற்று நன்றாகவே இருந்தது . துவக்கத்தில் சந்தைகள் 50 புள்ளிகள் வரை gap up இல் துவங்கின . பின்னர் திடீரென சந்தைகள் சரியஆரம்பித்து . சரிவு நிலைகளுக்கு சென்றது . மேலும் நேற்றைய ஆசியா சந்தைகள் கூட சற்று அதிக சரிவுகளின்றி சரிவிலிருந்து மீளும் விதமாக தன்வர்த்தகம் நடந்தது .

ஆனால் ஆசியா சந்தைகளில் வர்த்தகத்தினை புறக்கணிக்கும் விதமாக நமது சந்தைகள் சற்று வர்த்தகம் நடந்தன என்றே கூறலாம் . ஆசியா சந்தைகள் சற்று உயர்வுகளில் இருந்த பொழுதும் நமது சந்தைகள் சற்று சரிவிலேயே இருந்தது பின்னர் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகள் பிளாட் வர்த்தக துவக்கம் இருந்த போதிலும் நமது சந்தைகளில் சரிவுகள் நிற்க வில்லை .

நேற்றைய வர்த்தகத்தில் நமது சந்தைகள் அதிக பட்ச இழப்பாக 147.90 புள்ளிகளை இழந்து 4563.30 புள்ளிகளில் முடிவடைந்தன .

நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் துவக்கமே சற்று அதிக சரிவுகளுடன் கூடியதாக இருந்தன பின்னர் சந்தைகள் சற்று படிப்படியாக இழப்பில் இருந்து மீண்டு உயர்வினை காண ஆரம்பித்தன . பின்னர் முடிவில் அமெரிக்கா சந்தைகள் சிறிதளவு சரிவில் முடிந்தன .

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் துவக்கம் சற்று அதிக புள்ளிகள் உயர்வில் துவங்கயுள்ளன . ஜப்பானிய சந்தைகள் தவிர பிற சந்தைகள் ஓரளவிற்கு நல ஒரு உயர்வில் வர்த்தகம் ஆகி வருகிறது .

இன்றைய நமது சந்தைகள் ஆசியா சந்தைகள் போக்கினை கடை பிடிக்கும் என்று கருதுகிறேன் . நமதுசந்தைகள் துவக்கம் 1 % - 1.5 % வரை உயர்வில் துவங்கலாம் . மேலும் நேற்று பெரும் சரிவடைந்த பங்குகள் இன்றைய தினம் சற்று அதிக ஏற்றம் காணலாம் .


நிப்டி நிலைகள் :--

ஆதரவு --- 4650 , 4610 , 4575 .....

எதிர்ப்பு ---- 4685 , 4710 , 4750 .....