வியாழன், நவம்பர் 05, 2009

காலை வணக்கம் வணக்கம் ,

நேற்றைய சந்தைகளை பார்த்தும் முதலீட்டாளர்களை அச்சர்யாப்படுதினாலும் தினசரி வர்த்தகர்கள் ஆடிப்போய் இருப்பார்கள் போலும் சந்தைகளில் இந்த திடீர் சரிவு மற்றும் உயர்வுகள் யாரும் எதிர் பார்த்திருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை .

நேற்றைய சந்தைகள் துவக்கம் சுமார் 50 புள்ளிகள் வரை உயர்வில் துவங்கிய சந்தைகள் பின்னர் சிறிதும் சரிவுகள் இன்றி உயர்வினை தாண்டி தாண்டி செல்ல ஆரம்பித்ததும் ஒன்றும் புரியாததாகவே இருந்திருக்கும் என்று கருதுகிறேன் .மேலும் ஆசியா சந்தைகள் கூட பெரிய அளவில் உயர்வுகள் இல்லை . 2% மட்டுமே உயர்வில் முடிந்தன ,

நமது சந்தைகள் அதையும் தாண்டி 3.5 % வரை உயர்வடைந்து முடிந்தன . நேற்றைய ஐரோப்பிய சந்தைகள் துவக்கம் சற்று 1% அளவிற்கு சரிவிலேயே துவங்கின பின்னர் சந்தைகளில் மீட்சி என்பதே நமது சந்தைகள் முடியும் வரை இல்லை .

முடிவில் நமது சந்தைகள் 4710.85 (+146.90 ) என்ற பெரிய அளவிலான உயர்வுகளில் முடிந்தன . அதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்லப்போனால் நேற்றைய சரிவுகள் அப்படியே மீண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது .

நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் சற்று உயர்வுகளில் துவங்கின பின்னர் அங்கு வெளியிடப்பட்ட ஐ \எஸ் எம் அறிவிப்புகள் நன்றாக இருந்த போதிலும் சந்தைகளில் சற்று செல்லிங் அதிகரித்ததன் காரணமாக சந்தைகள் மேலும் சரியதுவங்கின உயர்வில் இருந்து .......

முடிவில் அமெரிக்கா சந்தைகள் சற்று சிறிய உயர்வுகளில் ( + 30 ) முடிந்தன . அதனை ஒட்டிய படியே சென்ற ஐரோப்பிய சந்தைகள் சற்று அதிக படியான உயர்வுகளுக்கு சென்றன .

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் சற்று உயர்வுகளின் வீழ்ச்சியாக சற்று சரிவில் துவங்கியுள்ளன . ஆசியா சந்தைகள் 1 % - 1.5 % வரை சரிவுகளில் துவங்கி உள்னன . நமது சந்தைகள் துவக்கம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் அதே போக்கினை கடை பிடிக்கும் என்றே கருதுகிறேன் .

நேற்றைய உயர்வுகள் சற்று இன்று எந்த விதத்திலும் உயர்வுகளை மேலும் தர வாய்ப்புகள் இல்லை என்றே கருதுகிறேன் . இன்றைய சந்தைகள் அதிகபட்சமாக மேலே செல்ல வாய்ப்புகள் இல்லை

கவனமாக வர்த்தகம் செய்யுங்கள்

நிப்டி நிலைகள் : ----

அதரவு ---- 4710 , 4685 , 4650 ....

எதிர்ப்பு ---- 4750 ,4770 , 4805 ...

நன்றி !!!