ஞாயிறு, அக்டோபர் 11, 2009

புதிய பதிவு - தலைப்பு விடுமுறை பதிவு

வணக்கம் நணபர்களே !
விடுமுறை பதிவு என்ன தலைப்பை பார்த்ததும் முடிவு செய்து இருப்பீர்களே அதே தான் பழைய எனது வலை பதிவில் அளித்த விழிப்புணர்வு இடுகைகள் போல இது முடித்த வரை வரும் வாரம் சந்தைகள் போல தொடர முயற்சிக்கிறேன் ..

இதில் முற்றிலும் சந்தைகள் பற்றிய விஷயம் இருக்காது . மற்ற பல விசயங்கள் நண்பர்களின் உரையாடல்கள் பற்றி செய்திகள் இன்னும் பல

தொடர்ந்து ஆதரவு தாருங்கள்

நன்றி

ரமேஷ்