சனி, அக்டோபர் 10, 2009

வணக்கம்
நேற்றைய நமது சந்தைகள் நல்லதொரு பாடத்தினை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்றே சொல்லலாம் ஏன் என்றால் நல்ல காலாண்டு அறிக்கை என எதிர் பார்க்கப்பட்ட இன்போசிஸ் பங்குகள் சற்று உயர்வில் துவங்கி சந்தையையும் சற்று உயர்விற்கு கொண்டு சென்றது . பின்னர் சந்தைகள் சற்று சரிய துவங்கின ...

நேற்றைய ஆசியா சந்தைகள் பிளாட் நிலைகளில் துவங்கி அதே நிலைகளில் வர்த்தகத்தினை முடித்துக் கொண்டன . நமது சந்தைகள் எதிர் பார்த்ததை போல ஆசியா சந்தைகளின் போக்கினை நேற்று பின்பற்றவில்லை . காரணம் தெரியவில்லை . ஏன் எனில் ஆசியா சந்தைகளை பின்பற்றி இருந்தால் சந்தைகள் சரிவு இருக்காது .

பின்னர் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகளும் சற்று சரிவில் துவங்கி பிளாட் மற்றும் சிறிய சரிவு போன்ற நிலைகளில் வர்த்தகம் ஆனது . நமது சந்தைகள் ஐரோப்பிய சந்தைகளையும் பின்பற்றவில்லை . அனேகமாக நான் புதன் பதிவில் கூறியது போல சந்தைகள் போன வர உலக சந்தைகளின் இழப்பினை இந்தவாரம் நமது சந்தைகள் ஈடு கட்டி இருக்கலாம் என கருதுகிறேன் ...

மேலும் நமது சந்தைகள் நேற்று முக்கிய ஆதரவு நிலைகளான 4950 மற்றும் முக்கிய குரூசியல் நிலையான 4932 -4920 இதில் 4932 நிலைகள் உடை பட்டுள்ளது சற்று சரிவின் ஆரம்பம் தான் என கருதுகிறேன் . வரும் நாளில் 4920 மட்டுமே முக்கிய க்ருசியல் புள்ளியாக இருக்கும் என கருதுகிறேன் .. முடிவுகளில் கூட நமது சந்தைகளில் மீறிய அளவில் ஒரு ஷார்ட் கவரிங்கோ அல்லது பிரெஷ் பையிங்கோ இல்லாதது சற்று ஆச்சர்யதினை ஏற்பபடுதுக்கிறது .

நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் சற்று உயர்வுகளில் வர்த்தகத்தினை துவங்கி சற்று அதே நிலைகளில் வெகு நேரம் சந்தைகள் வர்த்தகம் ஆகின . முடிவில் அமெரிக்கா சந்தைகள் 0.80 % - 1 % வரை உயர்வில் முடிந்தன .அமெரிக்கா சந்தைகளும் கடந்த சில நாட்களாக முக்கிய எதிர் நிலையினை கடக்க இயலவில்லை என்பது குறிப்பிடும் படியான விஷயம் ஆகும் ..

நன்றி !!