வெள்ளி, அக்டோபர் 09, 2009

வணக்கம் நண்பர்களே !!

நேற்றைய நமது சந்தைகள் சற்று உயர்வில் துவங்கின .நேற்று முன்தினம் வந்த ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் காலாண்டு முடிவுகள் சற்று சந்தைகளுக்கு சாதகமாக வந்தது நல்ல விஷயம் தான் ..

மேலும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் தனது மொத்த லாபத்தில் சற்று சரிந்துள்ளது ஆனால் விற்ப்பனையில் சற்று அதிகரித்துள்ளது .ஆக இந்த செய்தி சற்று ஊக்கம் தரும் விஷயம் தான் மேலும் தனது பங்கு தாரர்களுக்கு ஒரு பங்குக்கு ஒரு பங்கு போனஸ் அறிவித்துள்ளது..

சந்தைகளில் சற்று நல்ல விஷயம் தான் .அதனால் சந்தைகள் சற்று உயர்வில் வர்த்தகம் ஆகின .

நேற்றைய ஆசியா சந்தைகள் முடிவில் சற்று குறைவான உயர்வுகளில் வர்த்தகத்தினை முடித்துக் கொண்டன . அதன் பின்னர் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகள் சற்று அதிக உயர்வில் துவங்கின .

ஆனால் நமது சந்தைகள் முடிவில் சற்று குழப்பத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது காரணம் இன்று வரவுள்ள இன்போசிஸ் நிறுவன காலாண்டு அறிக்கைதான் ஏன் எனில் ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் இன்போசிஸ் நிறுவனம் தான் முதலில் காலாண்டு அறிக்கைகளை வெளியிடும் அதை வைத்து மொத்த நிறுவனங்களும் சற்று அதனை பின் தொடர் வரும் என கருதப்பட்டது .

ஆனால் இம்முறை அதுபோல அல்லாமல் முதலில் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் தனது காலாண்டு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது .ஆதலால் நமது சந்தைகள் முடிவில் அனேக நபர்கள் சந்தையில் இருது வெளியேறியதால் சற்று சந்தைகள் கீழிறங்கின .

ஆசியா சந்தைகள் முடிவில் சற்று நல்ல ஒரு உயர்வில் முடிந்துள்ளன .அதன் பின்னர் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகள் சற்று அதிக உயர்வில் துவங்கின .பின்னர் ஐரோப்பிய சந்தைகள் அதே நிலைகளில் நின்று வர்த்தகம் ஆகின .

நமது சந்தைகள் சற்று மேற்கூறிய காரணங்களால் சந்தைகள் சற்று முடிவில் சரிந்தன ..நமது சந்தைகளை பொறுத்த வரை கடந்த சில வர்த்தக தினங்களாக முக்கிய எதிர் நிலை மற்றும் ஆதரவு நிலைகள் தொடர்ச்சியா ஸ்டாப் லாஸ் எடுக்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிட தக்கது .

நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் சற்று உயர்வுஇல் துவங்கி அதே உயர்வுகளில் வர்த்தகம் ஆகின . அங்கு வந்த ஜாப் லாஸ் அறிவிப்புகள் சற்று சந்தைகளுக்கு சாதகமாக வந்துள்ளது .முடிவில் அமெரிக்கா சந்தைகள் இழுபறியான எதிர்நிலைகளை கடக்க இயலாமல் சற்று உயர்வில் சரிந்து முடிந்தன .

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் சற்று குழப்பமான சூழலில் வர்த்தகத்தினை துவங்கி உள்ளன . காரணம் நேற்றய அமெரிக்கா சந்தைகள் எதிர் நிலைகளை கடக்க இயலாமல் போனதாக இருக்கலாம் என கருதுகிறேன் .

ஜப்பானிய சந்தைகள் 1% உயர்விலும் மற்றும் சீன சந்தைகள் சற்று அதிக அளவு உயர்ந்துள்ளன . சீன சந்தைகள் அதிக பட்ச தினசரி அடைந்துள்ள சூழலில் சந்தைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன .

இன்றைய முக்கிய எதிர் பார்ப்பான இன்போசிஸ் காலாண்டு அறிக்கைகள் சற்று நன்றாக வந்துள்ளன . அதனை வைத்து நமது சந்தைகள் வர்த்தகம் இருக்கும் இருந்தாலும் சந்தைகளில் அதிக ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம் .


நன்றி