சனி, செப்டம்பர் 26, 2009

வணக்கம் நண்பர்களே

வெள்ளியன்று முடிவடைந்த சந்தைகள் முந்தய தலைப்பிற்கேற்ப சற்று சரிவடைந்தன .வெள்ளியன்று நமது சந்தைகள் முக்கிய எதிர் நிலைகள் உடைத்து மேலே சென்ற பின்னர் முந்தய பதிவில் கூறியது போல ஐந்தாயிரம் புள்ளிகளில் செல்லிங் அதிகரித்து சந்தைகள் சரிவடைந்தன .

ஆனால் நமது சந்தைகளில் வெள்ளியன்று இன்னும் கடுமையான சரிவினை எதிர் பார்த்தேன் . சந்தைகள் முக்கிய ஆதரவு நிலையான 4910 புள்ளிகள் உடை படும் என எதிர் பார்த்தேன் . இடையில் 20 நாள் சராசரி வர்த்தக புள்ளியான 4932 உடை படாததால் சந்தைகள் சற்று உயர தொடங்கின .

மேலும் அன்றைய தினம் சரிவில் துவங்கிய ஆசியா சந்தைகள் பின்னர் படிப்படியாக உயர ஆரம்பித்தன

ஆதலால் நமது சந்தைகளும் உயர்ந்தன ஆனால் சந்தைகளில் செல்லிங் அதிகரித்ததால் சந்தைகள் இரு புறமும் வேகமாக வர்த்தகம் ஆகின . பின்னர் சந்தைகள் ஐரோப்பிய சந்தைகள் துவக்கத்திற்கு பின்னர் அந்த சந்தைகளின் போக்கில் சென்று வர்த்தகம் ஆகின .

ஐரோப்பிய சந்தைகளும் துவக்கத்தில் சற்று சரிவில் துவங்கின . பின்னர் நமது சந்தைகளின் முடிவில் ஐரோப்பிய சந்தைகள் சற்று சரிவில் இருந்து உயரத் தொடங்கின . நமது சந்தைகளும் ஐரோப்பிய சந்தைகள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களை கொண்டு சந்தைகளில் ஷார்ட் கவரிங் வந்ததால் சந்தைகள் சற்று உயர்வில் முடிந்தன .

அமெரிக்கா சந்தைகள் இரண்டவது வாரமாக உயர்வில் தடுமாறி வருகிறது என்பது குறிப்பிட தக்க விஷயமாகும் . சந்தைகள் சற்று வர்த்தக நிலைகள் மாறி வருகிறது . நேற்றைய சந்தைகள் முடிவில் சந்தைகள் சற்று குழப்பமானதாகவே முடிந்தன . பெரிதாக் சரிவுகள் இல்லை . ஐரோப்பிய சந்தைகள் முடிவில் பாசிடிவ் ஆக முடிந்தன .

நன்றி

குறிப்பு :

நண்பர்களே இன்றைய பதிவை காலையிலேயே எதிர் பார்த்து ஏமார்ந்த நண்பர்களிடம் ஒரு சிறிய மன்னிப்பு கேட்டு கொள்கிறேன் .

மேலும் இந்த விடு முறை தினங்களில் சில முக்கிய பதிவுகள் எழுதலாம் என தீர்மானித்துள்ளேன் ,

கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க

நன்றி

அன்புடன்
ரமேஷ்