வெள்ளி, செப்டம்பர் 25, 2009

இனி தான் ஆரம்பம்

நேற்றைய சந்தையில் நிபிட்டி காலை துவக்கத்தில் இருந்தே தினசரி வர்த்தகர்களை குழப்பும் நோக்கில் துவக்கம் மேலும் ஆசியா சந்தைகளை தொடர்ந்து GAP DOWN இல் துவக்கம் , பின்னர் கீழே முக்கிய ஆதரவு நிலையான 4910 ஸ்டாப் லாஸ் எடுக்கப்பட்டு பின்னர் சந்தைகள் வேகமாக உயர்த்தப்பட்டன .

மத்திய இடைவேளையின் பொழுது ஜப்பானிய சந்தைகள் 1.5 % உயர்வில் இருந்தது முடிவின் பொழுது பிளாட் நிலைக்கு வந்தது . ஆசியா சந்தைகள் முடிவில் சிறிய அளவிலான சரிவினை கண்டது .

நமது சந்தைகள் காலை துவங்கிய GAP DOWN மற்றும் நேற்றைய முடிவு புள்ளிகளான 4963 நிலைகளை எட்டிய பின்னர் ஒரு சரிவு வந்து பின்னர் அங்கிருந்து சென்று சந்தைகள் உயர்வினை எட்ட தொடங்கின .

மதியம் சரிவில் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகள் சரிவில் இருந்து வந்தன . அதன் பின்னர் ஐரோப்பிய சந்தைகளும் உயர தொடங்கின சரிவில் இருந்து முழுவதும் மீண்டும் ஏற்றத்திற்கு வந்தன . உடன் நமது சந்தைகளும் உயர்வினை எட்ட தொடங்கி f& o வர்த்தக கடைசி தினம் ஆதலால் சந்தையில் பெருமளவு ஷாட் கவரிங் இருந்ததாலும் சந்தைகள் எதிர் நிலையான 4980 புள்ளிகளை தாண்டி சென்றன .

நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகளை பொறுத்த வரை வழக்கம் போல உயர்வில் தடுமாட்டம் துவக்கத்தில் வலு இல்லாமல் சரிவில் துவங்கிய சந்தைகள் பின்னர் சரிவில் இருந்து மீண்டன . பின்னர் அதே நிலைகளில் 1 % சரிவில் முடிந்தன .

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் அமெரிக்கா சந்தைகளின் பிரதிபலிப்பானாக சிறிதளவு சரிவில் துவங்கி உள்ளன . ஜப்பானிய அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் சந்தைகளுக்கு பாதகமாக இருப்பதாக தெரிகிறது ஆதலால் ஜப்பானிய சந்தை 2 % அளவிற்கு சரிவில் துவங்கி உள்ளன .

நமது சந்தைகளை பொறுத்த வரை F& o வர்த்தகம் முடிந்தன . இந்த மாதத்தில் முதல் நாள் அதுவும் நிப்டி 5000 புள்ளிகளுக்கு அருகாமையில் உள்ளது .ஆதலால் சந்தைகளை பொறுத்த வரை செல்லிங் அதிகரிக்கும் என்றே கருதுகிறேன் . மேலும் சந்தைகள் GAP DOWN ஆக இருக்கும் பட்சத்தில் உயர்வுகள் வரும் பொழுது செல்லிங் செல்லலாம் .

லாங் நிலைகளை வைத்துள்ளவர்கள் உயர்வில் அல்லது வெளியேறி விடுவது தான் சால சிறந்தது .

இன்றைய நிலைகள் --

4980 , 4965 , 4950 -------------- 4905

5012 , 5040 , 5088 --------------- 5100

குறிப்பு
நமது சந்தைகள் தற்சமயம் சில ஆபரேட்டர்கள் மற்றும் அந்நிய முதலீட்டாளர்கள் கைவசம் சிக்கியுள்ளதாக கருதுகிறேன் . தினசரி வர்த்தகர்களை குழப்பம் செய்து ஸ்டாப் லாஸ் எடுத்து பின்னர் இலக்கை எட்டுவது போன்ற செயல்கள் அடிக்கடி சந்தையில் நடந்து வருகிறது .

கவனமாக இருங்கள்

நாளைய விடுமுறை பதிவுகளில் சில காரசார விவாதங்களுடன் சந்திக்கிறேன்