திங்கள், நவம்பர் 09, 2009

வணக்கம் நண்பர்களே ,

தவிர்க்க முடியாத காரனங்களால் சனிக்கிழமை மற்றும் விடுமுறை பதிவினை பூர்த்தி செய்ய இயலவில்லை ..

திங்கள் இன்று .............

வெள்ளியன்று முடிவடைந்த அமெரிக்கா சந்தைகள் சற்று பிளாட் நிலைகளிலேயே முடிவடைந்தன . மேலும் ஐரோப்பிய சந்தைகளும் ஒன்றும் பெரிதாக ஒரு உயர்வுகள் இல்லாமல் வர்த்தகத்தினை முடித்துக் கொண்டன .

மேலும் போன வார வர்த்தகத்தினை வைத்து பார்த்தால் அனைத்து சந்தைகளும் சற்று உயர்வுகளில் தடுமாறுவதும் பின்னர் சிறிய அளவிலான சரிவுகள் என்றே உள்ளன இது ஒரு வகையில் சந்தைகளில் வரும் நாட்களில் ஒரு பெரிய சரிவினை கொண்டு வரலாம் என்று கருதுகிறேன்

மேலும் வெள்ளியன்று நமது சந்தைகள் சற்று உயர்ந்திருப்பது சற்று அபாயத்தினை கட்டுவதாக உணருகிறேன் .

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் மாற்றுஅமெரிக்கா பியுச்சர் சந்தைகள் . ஐரோப்பிய பியுச்சர் சந்தைகள் என எல்லா சந்தைகளும் சற்று உயர்வுகளில் வர்த்தகம் ஆகி வருகின்றன என்பது குறிப்பிட தகுந்த விஷயம் ..

இன்றைய நமது சந்தைகள் ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகளின் போக்கினை பின்பற்றும் என உறுதியாக சொல்ல இயலாது . தினசரி வணிகர்கள் ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாப் லாஸ் உபயோகபடுத்தவும் . உயர்வுகளில் லாங் செல்வது நலம் அல்ல


நன்றி

ரமேஷ்