செவ்வாய், நவம்பர் 03, 2009

என்ன நண்பர்களே சில நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின்னர் சந்தைகள் துவக்கம் அதுவும் உலக சந்தைகள் அனைத்தும் சரியான சரிவினை கண்டுள்ளன . கவலைப்பட வேண்டாம் ..

உலக சந்தைகள் சற்று சரிவில் இருந்து மீண்டுள்ளன அதனால் நமது சந்தைகள் சற்று அதிகப்படியான சரிவுகள் வராது ..

நேற்றைய தினம் நமது சந்தைகள் சற்று விடுமுறை .. ஆதலால் பிழைத்துக் கொண்டோம் என்றே கூறலாம் . நேற்றைய ஆசியா சந்தைகள் வெள்ளியன்று அமெரிக்கா சந்தைகளில் ஏற்ப்பட்ட சரிவுகளை கணக்கிட்டு அதிக சரிவுகளில் வர்த்தகத்தினை துவங்கின . பின்னர் ஆசிய சந்தைகள் சற்று மதியத்திற்கு மேலே சரிவில் இருந்து மீள துவங்கின . ஆனால் ஜப்பானிய நாணயமான YEN சற்று வீக்கமானத்தை தொடர்ந்து ஜப்பானிய சந்தை 2 % சரிவிலேயே முடிந்தது .

அதன் பின்னர் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகள் கூட முந்தய (வெள்ளி ) தினமே சற்று அதிக சரிவுகளை கண்டதால் சற்று உயர்வுகளில் வர்த்தகம் ஆகின . ஐரோப்பிய சந்தைகளை பொறுத்த வரை 0.5 % வரை உயர்வுகளில் வர்த்தகம் ஆகி வந்தது . அப்பொழுது டவ் பியுச்சர் சந்தைகள் 60 புள்ளிகள் வரை உயர்வில் வர்த்தகம் ஆகி வந்தது .

அமெரிக்கா சந்தைகள் நேற்றைய துவக்கம் சற்று உயர்விலேயே இருந்தது .சந்தை துவங்கிய சில மணி துளிகளில் அமெரிக்காவின் ஐ எஸ் எம் அறிவிப்புகள் சற்று நன்றாக வந்ததை அடுத்து சந்தைகள் உயர்வுகளை தாண்டி செல்ல ஆரம்பித்தன . முடிவுகளில் அமெரிக்கா சந்தைகள் அனைத்து வர்த்தகர்களையும் குழப்பம் செய்து சரிவினை காண ஆரம்பித்தன பின்னர் முடிவில் அமெரிக்கா சந்தைகள் 0.75 % உயர்வில் முடிந்தன .

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் பெரிய மாற்றமின்றி முடிந்ததால் எதற்கு பிரச்சனை என்பது போல சில புள்ளிகளை இழந்து வர்த்தகத்தினை துவங்கி உள்ளன . ஜப்பானிய சந்தைகள் இன்று விடுமுறை . ஆதலால் ஆசியா சந்தைகள் நமது சந்தைகள் மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகளை எதிர் நோக்கி உள்ளன என்றே கூறலாம் ....

நமது சந்தைகள் இன்று சிறிய சரிவில் தான் துவங்கும் (உலக அரங்கத்தில் சரியா உலக சந்தைகளை பின்பற்றி வர்த்தகம் நடக்கிறது என்பது போல கபட நாடகம் ) ஆனால் அதிக சரிவுகள் இருக்க வாய்ப்புகள் இல்ல .. மேலும் இன்றும் மற்றும் நாளையும் ஆசியா , அமெரிக்கா சந்தைகள் உய்ரவிகளுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதாக கருதுகிறேன் ...


இன்றைய ஐரோப்பிய சந்தைகள் துவக்கத்திற்கு பின்னர் சந்தைகள் தெளிவடையும் என்று எதிர் பார்க்கிறேன் .

நிப்டி நிலைகள் : ----

ஆதரவு ----- 4682 , 4650 ,4610 .....

எதிர்ப்பு -----4750 , 4770 , 4805 ....