ஞாயிறு, நவம்பர் 01, 2009

வணக்கம்

வெள்ளியன்று நமது சந்தைகள் சற்று ஆரம்பத்தில் எதிர் பார்த்து போல 70 - 80 புள்ளிகள் உயர்வில் துவங்கி பின்னர் படிப்படியாக உயர்வுகளை தாண்டி செல்ல ஆரம்பித்தன . பின்னர் 100 புள்ளிகளுக்கு அருகாமையில் சென்று பின்னர் சந்தைகள் அதே நிலைகளில் சில மணி துளிகள் வர்த்தககம் ஆகின .

ஆசியா சந்தைகள் இடைவேளைக்கு பின்னர் சற்று உயர்வுகள் தடைப்பட்டன . பின்னர் ஆசியா சந்தைகள் சற்று கீழிறங்கி ஒரே நிலைகளில் வர்த்தகத்தினை முடித்துக் கொண்டன . பின்னர் நமது சந்தைகளில் ஆபரேட்டர்களின் ஆட்டம் துவங்கியது யாவரும் எதிர் பர்க்கதவன்னம் சந்தைகள் வேகமாக ஆனால் புள்ளிகள் சற்று மெதுவாக சரியா துவங்கி சந்தைகள் சரிவு நிலைக்கு சென்றன .

ஐரோப்பிய சந்தைக்கான துவக்கம் சற்று அதிக சரிவாக இருக்கலாம் என கருதப்பட்டது ஆனால் ஐரோப்பிய சந்தைகளும் சற்று உயர்வுகளிலேயே வர்த்தகத்தினை துவங்கியது . பின்னர் நமது சந்தைகள் அதே நிலைப்பாட்டிலேயே வர்த்தகத்தினை தொடர்ந்து முடித்தது . நமது சந்தைகள் முடிவில் 38.85 புள்ளிகள் சரிவடைந்த்கு முடிந்தன ..

வெள்ளியன்றைய ஆசியா சந்தைகள் சற்று துவக்கமே சரிவுகள் அதிகமாக இருந்தன .காரணம் நேற்றைய உயர்வுகளின் ஆப்பாக இருக்கலாம் . மேலும் அமெரிக்கா பியுச்சர் சந்தைகள் சற்று வேகமாக சரிந்ததும் ஐரோப்பிய சந்தைகள் சற்று அதிக சரிவிற்கு சென்றன . அமெரிக்கா சந்தைகள் முடிவுகளில் சற்று அதிகபட்சமாக 2 - 2.5 % வரை சரிந்து முடிந்தன .....

நன்றி !!!