புதன், அக்டோபர் 07, 2009

வணக்கம் நண்பர்களே

நேற்றைய சந்தைகளில் நிப்டி கடந்தவார உலக சந்தைகளின் இழப்பினை ஈடு கட்டுவதாக முன்பு கூறியதை போல நேற்றைய சந்தைகள் இருந்தன ஆனால் எனது கணிப்பின் படி அது இந்த வார இறுதியில் இருக்கும் என எதிர் பார்த்தேன் .

ஆனால் சற்று கூற்று தவறாகி நேற்றைய சந்தைகளிலே அது நிகழ்த்தப்பட்டதாக கருதுகிறேன் . மேலும் நேற்றைய சந்தைகளில் நன்றாக வர்த்தகம் நடந்தன வர்த்தகத்தின் அளவும் சற்று அதிகப்படியாகவே நடந்துள்ளன .

நேற்றைய ஆசிய சந்தைகள் நமது சந்தைகளின் வர்த்தகத்திற்கு இடையிலும் மற்றும் வர்த்தகத்தின் முடிவிலும் ஒரே நிலைகளில் நின்று வர்த்தகம் ஆகி முடிந்தன . முடிவில் ஆசியா சந்தைகள் 2% - 2.5% வரை உயர்வில் முடிந்தன ...

நேற்றைய ஐரோப்பிய சந்தைகளும் துவக்கம் சற்று மந்தமாக இருந்தாலும் பின்னர் உயர்ந்த அமெரிக்கா ப்யுச்சர் சந்தைகளின் போக்கினை ஒட்டி சற்று வேகமாக உயர்ந்தன .

முடிவில் நமது சந்தைகள் சற்று சிறிய உயர்வுகளில் முடிந்தன . இருந்தாலும் அதிக அளவு உயர்த்தப்படவில்லை . ஐரோப்பிய சந்தைகள் முடிவில் 2% - 3% வரை உயந்து முடிந்தன .


நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் சற்று துவக்கம் முதலே சற்று உயர்வில் வர்த்தகம் ஆகி பின்னர் படிப்படியாக அடுத்தடுத்த உயர்வுகளை தொட்டன . முடிவில் அமெரிக்கா சந்தைகள் 2 % - 3% உயர்வில் முடிந்தன ,,,

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் சற்று அமெரிக்கா சந்தைகளின் போக்கினை ஒட்டி சற்று உயர்வுகளில்வர்த்தகத்தினை துவங்கி உள்ளன . நமது சந்தைகள் சற்று மேற்கூறிய காரணங்களால் துவக்கத்தில் பெரிய அளவு உயர்வினை எதிபர்க்க இயலாது என்றே கருதுகிறேன் .

சந்தைகள் துவங்கிய பின்னரே சந்தையின் போக்குகள் சற்று பிடிபடும் இருந்தாலும் ஷார்ட் நிலைகளில் உள்ளவர்கள் இறுதி ஸ்டாப் லாஸ் ஆக 5088 ஐ வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் ஸ்டாப் லாஸ் இட வேண்டாம் , ஸ்டாப் லாஸ் இலக்கினை தாண்டி சந்தைகள் செல்லும் பட்சத்தில் ஷார்ட் ஐ கவர் செய்து விட்டு புதிய உயர்வுகளில் பிரெஷ் ஷர்ர்ட் செல்லலாம் . ஆனால் சந்தைகளின் உயர்வுகளில் லாங் பொசிசன் எடுக்க வேண்டாம்

இன்றைய சந்தைகள் சற்று அதிக ஏற்ற இறக்கங்களை எதிர் பார்க்கலாம் . முடிந்த வரை தினசரி வர்த்தகர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ...

நிபிட்டி நிலைகள் :

ஆதரவு -- 5012 , 4980 , 4950 ...............

எதிர் --- 5088 , 5120 , 5150 ................

நன்றி

ரமேஷ்