செவ்வாய், அக்டோபர் 06, 2009

வணக்கம் நணபர்களே !

நேற்றைய சந்தைகளில் நமது சந்தைகள் சற்று கடந்த வார உலக சந்தைகளின் சரிவினை குறைந்த அளவில் சரி செய்துள்ளது என்றே கருதுகிறேன் . நேற்றைய நமது சந்தைகள் அந்த உலக வரிசையில் 1.5% மட்டும் சரிவில் துவங்கி வர்த்தகம் ஆகின .

நேற்றய ஆசிய சந்தைகள் சற்று சரிவுகளை நிலை நிறுத்தியே வர்த்தகம் ஆனது காரணம் அந்த சந்தைகள் கடந்த வாரங்களில் இழந்த புள்ளிகள் சற்றே அதிகம் ..
அதன் காரணமாக அந்த சந்தைகள் சில மணிநேரங்கள் துவக்கத்தின் நிலைகளிலேயே வர்த்தகம் நடந்து முடித்துக் கொண்டன .

பின்னர் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகள் சற்று சரிவில் துவங்கி பின்னர் நமது சந்தைகள் முடிவின் பொழுது அவைகள் முழுவதும் மீண்டு உயர துவங்கின .நமது சந்தைகள் இருந்தாலும் அந்த கடந்த வார உலக சந்தைகளின் இழப்பில் பங்கெடுக்க அதே சரிவுகளில் சந்தைகள் முடிந்தன .

நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் துவக்கம் முதலே சற்று உயர்வில் வர்த்தகம் ஆகின .பின்னர் அங்கு வந்த ஐ எஸ் எம் எனும் அறிவிப்பு சற்று சந்தைகளுக்கு ஊக்கத்தினை தந்தன . சந்தைகள் தொடர்ந்து உயர்விலேயே இருந்தன . முடிவில் அமெரிக்கா சந்தைகள் 1% - 1.5% வரை உயர்வில் முடிந்தன .

இன்றைய ஆசிய மற்றும் ஜப்பானிய சந்தைகள் சற்று தடுமாட்டமான நிலைகளில் சற்று உயர்வில் துவங்கி உள்ளன .அனேகமாக இன்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் அல்லது அமெரிக்கா பியுச்சர் சந்தைகளின் போக்கினை வைத்தும் மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகளின் போக்கினை வைத்து ஆசியா மற்றும் நமது சந்தைகளின் போக்கு இருக்கலாம் ...

நமது சந்தைகள் இன்றைய நிலைகள்

ஆதரவு ---- 4980,4950,4910

எதிர்ப்பு ---- 5012,5040,5088

நன்றி !