சனி, செப்டம்பர் 19, 2009

வெள்ளியன்று அமெரிக்க சந்தைகளின் முடிவு

வணக்கம் நண்பர்களே !

வெள்ளியன்று முடிந்த அமெரிக்க சந்தைகள் சற்று மேல் நோக்கி சாதகமாகவே முடிந்துள்ளன . மேலும் அமெரிக்க சந்தையின் தற்போதைய நிலையில் இருந்து பார்த்தால் சந்தைகள் சற்று இன்னும் மேல் எழும்பி செல்ல வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன . ( பார்க்க நுட்ப வரை படம் )

அதே போக்கினை ஆசியா சந்தைகளும் கடைபிடிக்கலாம் . அமெரிக்க சந்தைகளின் டவ் இன் கடந்த வார வர்த்தக நுட்ப வரை படங்களை வைத்து பார்க்கும் பொழுது சந்தைகள் அதிக பட்சம் 9855 புள்ளிகள் வரை செல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளது . மேலும் முக்கிய தடை நிலையாக 9912 மற்றும் 10000 உள்ளது .

வரும் வாரம் சந்தைகள்
--------------------------------
ஆகவே அமெரிக்க சந்தைகள் தற்போதைய சூழலில் 9912 புள்ளிகளை தாண்டி செல்லும் பட்சத்தில் சந்தைகள் அதற்க்கு அடுத்த தடை நிலையான 10000 புள்ளிகளை நெருங்கினாலும் ஆச்சர்யமில்லை . மேலும் இறுதி தடை நிலையான 10000 புள்ளிகளை தாண்டினால் அடுத்த இலக்காக சந்தைகள் 10280 புள்ளிகள் வரை செல்ல வாய்ப்புகள் உள்ளன

அதே எதிர் திசையில் சற்று கீழிறங்கி வரவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன . ஆனால் வாய்ப்புகள் சற்று குறைவாக உள்ளன . இருந்தாலும் சந்தைகள் அதரவு நிலைகளாக 9658 மற்றும் 9495 இருக்கும் . அந்த நிலைகள் வந்தால் சந்தைகள் சற்று தெளிவடையும் என எதிர் பார்க்கிறேன் .

நன்றி