செவ்வாய், செப்டம்பர் 22, 2009

நேற்றைய ஆசியா சந்தைகள் சற்று சரிவடைந்து வர்த்தகத்தினை முடித்துக்கொண்டன . ஆசியா சந்தைகள் 0.7 % சரிவுடன் முடிந்தன . நேற்றைய தினம் இந்திய பங்கு சந்தைகளுக்கு விடுமுறை .......

ஐரோப்பிய சந்தைகள் மதியம் துவக்கத்தில் இருந்தே சரிவில் வர்த்தகம் மேற்க்கொன்டன .ஆனால் பின்னர் அமெரிக்கா சந்தைகள் போக்கினை பின்பற்றி சரிவில் இருந்து சிறிதளவு மீண்டு வந்தன . பின்னர் 0.5 % அளவிற்கு சரிவில் முடிந்தது .

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் போக்கினை நமது சந்தைகள் பின் தொடரும் .

நன்றி !!!