புதன், நவம்பர் 11, 2009

வணக்கம் நண்பர்களே ,

நேற்றைய நமதுசந்தைகள் சும்மா பேருக்கு உலக வரிசையில் செல்வதை கட்டிக் கொண்டுள்ளன . ஆசியா சந்தைகள் கூட துவக்கத்தில் இருந்த ஒரு உயர்வுகள் நேரம் செல்ல செல்ல ஒன்றும் பெரியதாக தாண்டி செல்லவில்லை .

சரி ஆசியா சந்தைகள் தான் அப்படி என்றால் ஐரோப்பிய சந்தைக்ள துவக்கமாவது சரியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் துவங்கலாம் என எதிர் பார்ப்பு இருந்தது ஆனால் ஐரோப்பிய சந்தைகளும் சற்று பிளாட் நிலைகளில் துவங்கி நமது சந்தைகளின் போக்கினை கட்டுப்படுத்தின .

பின்னர் நமது சந்தைகள் முடிவில் 16 புள்ளிகளை இழந்து முடிந்தன . நமது சந்தைகள் மற்றும் ஆசியா ஐரோப்பிய சந்தைகள் என அனைத்து சந்தைகளும் சற்று நிதானிப்பது அமெரிக்கா சந்தைகளின் போக்கினை கண்டு தான் ....

போன வாரம் டவ் ஜோன்ஸ் 10000 புள்ளிகளுக்கு மேல் செல்ல இயலவில்லை . மேலும் ஒரு நிலைப்ப்பட்டுக்கு மேல் முடிவுகளும் சந்தைகளில் இல்லாமல் போனதே காரணம் ஆகும் .

மேலும் நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் 10000 புள்ளிகளுக்கு மேலக் ஒரு க்ளோசிங் வந்துள்ளது . மேலும் வரும் நாட்களில் ஒரு இரு வர்த்தக தினங்கள் இந்தளவுக்கு க்ளோசிங் தருமா என்று எல்லா சந்தைகளும் எதிர் பார்க்கின்றன .

இருந்தாலும் வாய்ப்புகள் சற்று குறைவு தான் .. நேற்றைய அமெரிக்கா சந்தைகள் உயர்வுகளில் துவக்கம் பின்னர் சிறிது சிறிதாக சரிந்து வர ஆரம்பித்தன . முடிவில் அமெரிக்கா சந்தைகள் பிளாட் நிலைகளில் முடிந்தன .

இன்றைய ஆசியா சந்தைகள் சற்று துவக்கம் சிறிய அளவிலான உயர்வுகளில் துவங்கி உள்ளன . நமது சந்தைகளும் அதையே பின்பற்றும் இன்றைய வர்த்தகத்தில் ஒரு பெரிய அளவிலான நகர்வுகள் சற்று கடினம் தான் . இன்னும் இரு தினங்களுக்கு ஒவ்வொரு உயர்விலும் புட் ஆப்சன் தேர்வு செய்யவும் பெரிய சரிவுகளில் கால் ஆப்சனை தேர்வு செய்யலாம் இது தற்போதைய சந்தைக்கு நலம் ...

நன்றி !!


அன்புடன்

ரமேஷ்

குறிப்பு :-

உடல் நிலை சரியில்லாததால் ஆசியா மாற்று அமெரிக்கா சந்தைகள் பற்றி விரிவாக எழுத இயலவில்லை

மன்னிக்கவும் ............